How to open hood after cablelatch breaks

Original Post: 2002 honda civic LX

how can I open my a 2002 Honda civic hood after cable latch breaks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Did it break at the handle?

door

Voeg een opmerking toe