How do I fix the calibration on my BLU dash music 4.0

I have the BLU dash music 4.0 && i don't know how to fix the calibration

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe