Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J1, released January 2015, model number SM-J100VPP/SM-J100H.

107 Vragen Bekijk alle

How to stop installing system update

Every time i switch my Samsung galaxy J1 on, it reads ... installing system update... this goes on up to 100 % it reads error, and the process repeats, and the buttons are not responding , it has behaved that way since yesterday, someone help me fix this problem. thank you.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 9
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

setting-about then stop it

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Installing system update error

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

gakungakiarie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 23

Altijd: 3,052