Ga door naar hoofdinhoud

The Pronto Digital Kitchen Scale is a multifunction device, manufactured by Ozeri, for easy use when measuring various items up to 11 pounds (5050 grams) with 1 ounce (0.05 grams) graduations .

6 Vragen Bekijk alle

How do I keep my scale clean?

I got a lot of dirt and grease on my scale and I cannot get rid of it.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try cleaning it with a degreaser or bar keepers friend. The spray bottle is the best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Oneika White zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 234