My notebook no power?

my notebook acer5742z ?

i cant power on ?

1.change adapter

2. program ic bios

3.program ec ic

but my notebook no power

please help me

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe