My blu life play got wet

My phone got wet, after drying only the flash comes on. Is it still woring or dead?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe