Ga door naar hoofdinhoud

The Palm Treo 680 is a the first Treo based smartphone to have the external antenna removed.

9 Vragen Bekijk alle

touchscreen problem not solving

my touchscreen not responding well it not alingned

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Replacing the touch screen using this guide may be your best bet at fixing this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

gurpreet zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,085