Ga door naar hoofdinhoud

The Coolpix E5700 is a 5.0 megapixel digital camera released by Nikon in 2004.

12 Vragen Bekijk alle

How to change flash?

the flash of my Nikon doesn't work. In the shop they told me it was the chip that command the flash. How can I change the flash circuit?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

hrguedes

Here you can find teardown guide which will help you to find falsh driving circuit (see step 14 to 17)

Caution : capacitors may having charge and make sure they are discharge before touching flash drive

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hrguedes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 261