Ga door naar hoofdinhoud

The Mozart Magic Cube, Serial Number: 3528203101, Model Number 03101, is the 2008-2012 version of the musical baby toy by Munchkin Inc.

5 Vragen Bekijk alle

What battery does the device use?

How many batteries and what kind does this device use?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

It takes 3 AA batteries.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

The Munchkin Mozart Magic Cube takes needs 3, Alkaline, AA batteries.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paula Campos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 4

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 273