cam does't turn on

I 'm pressing the start button, but the cam does't turn on. what shall i do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

What have you checked? Battery, Charger?

door

Voeg een opmerking toe