Ga door naar hoofdinhoud

15.6" PC laptop by Acer / Released 2009

9 Vragen Bekijk alle

Why my laptop die when I watch a video?

Any time I try to watch something my laptop die, as well if I use google maps. I think it's an overheat problem...How can I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

if it's over heat download one of the programs to read the temperature of the cpu if it's above 75 fh then u have a heat pb .

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

jeandf85 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 152