Entering numbers into the phonebook

How do I enter numbers into the phonebook?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe