Ga door naar hoofdinhoud

A toy designed for children 6 mo - 2 yo. A toy resembling a smartphone. Released in 2013 by VTech.

3 Vragen Bekijk alle

Is this toy waterproof?

I have a young child that is teething and wondered whether or not this would be OK to get wet.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No, this toy is not waterproof and water damage is a very common problem among users. I would not advise this toy for any young children prone to putting toys in their mouths. If you do run into water problems this might help.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

No it is not perfectly waterproof,

you can not take it in water.

but a little rain wont damage it.

My child poured milk above it, that was no problem,

cleaned it, works with no problems.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sean Webb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 154