registrazione audio pessimo e distorto

durante la registrazione audio/video l'audio registrato è pessimo perchè distorto

Info: OnePlus One - A0001 - Cyanogen OS 12.1 - YOG4PAS1N0 - Android 5.1.1

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe