speaker volume has no sound. how can I fix this?

i can hear sound through my headphones, but not through the speaker. how can i resolve this issue?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe