Ga door naar hoofdinhoud

Model A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2

328 Vragen Bekijk alle

How is hinge replaced on iMac, 27", late 2012

The hinge support broke. The computer flops down, the hinge freely pivots. How is the hinge replaced? What parts and tools do i need?

TIA,

EdM

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Refer to this answer: How do I replace the stand hinge mechanism?

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

I made a fix for this. www.themachack.com

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

EdM zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 2,270