Ga door naar hoofdinhoud

The 2014 edition of the Kindle, part of the 7th generation, includes a touchscreen and same form-factor as the Kindle Paperwhite, but lacks the backlight.

29 Vragen Bekijk alle

I cannot bring up the menu.

I can turn the Kindle on but cannot bring up the menu.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

For Help & Support call on (toll free) 1-888-502-0597

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 213