Charging Port Inside The Speaker

My Charging Port Is Inside The Speaker.How Do I Get It Out?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe