Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note 5 (called the Note5) is a phablet-style phone with stylus, manufactured by Samsung, released in August 2015.

269 Vragen Bekijk alle

new battery replacement for note 5

did u guys have tutorial for changes the note 5 battery? just i case we might need the tutorial. because note 5 now is non removeable battery, just like iphone

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

This link will help you to replace the battery

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

Where is the link?, thanks

door

Thanks i see the video.

door

Voeg een opmerking toe

https://www.youtube.com/watch?v=ZPbSLAW6...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jovehong zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 22,673