Ga door naar hoofdinhoud

GSM iPad 2 with 16, 32, or 64 GB of storage, and a Dual Core A5 Processor. Model Number A1396. Repair is complicated and requires heat and prying.

151 Vragen Bekijk alle

iPad is fully charged but just scrolls grey and black

Is. My iPad dead? 3 years old

Fully charged but just scrolls

Fails to connect

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Has it been dropped recently? The LCD connector may have gotten knocked loose. Try turning it off and smacking the back of the iPad a few times. This can sometimes knock the connector back into place.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jennifer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 41