Ga door naar hoofdinhoud

The Nexus 6 is an Android phone developed by Google and Motorola released in 2014 with a 6-inch display.

68 Vragen Bekijk alle

SIM-Card reader nexus 6

Hi

I have a phone nexus 6 the SIM Card reader is damaged, I want to buy SIM Card reader Thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

what do you want to buy, SIM card reader or SIM holder ?

door

thanks for the reply

I want sim card reader

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

on the nexus 6 their solder in style, most shops will not do the repair

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

spartan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 481