Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

A 10-inch tablet co-created by Google and Samsung for the Nexus product line.

27 Vragen Bekijk alle

Where can I get a display assembly

i looked on amazon, ebay, even on ifixit and no one has it

please help!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

http://www.amazon.com/display-Screen-Dig...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

You may be able to find one cheaper somewhere else, but amazon is usually pretty trustworthy.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dave zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 266