I was trying to restoere to original setting and now its frozen

I was trying to restore to original setting but now its frozen it says reboot system now but its not doing anything

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe