Sim card not working in nigeria

Please how will I unlock cingular treo 650 so that it will accept Nigeria simcards

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe