What voltage are the battery terminals

what voltage are the battery terminals

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen