Ga door naar hoofdinhoud

The iOpener is an insulated, heat-retaining bag that can be heated in a microwave and used to transfer heat to the adhesive along the edge of an iPad or similar device.

23 Vragen Bekijk alle

Can I heat it using Electric oven

Hi! simple question, can I heat the Iopener in my electric oven since I don't use microwaves? is there different instructions? will it damage it? plz help :3

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No! cover will catch on fire designed for molecule vibration heat.

Was dit antwoord nuttig?

Score 6
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

raltamimi0001 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 676