Ga door naar hoofdinhoud

A 10 inch Capacitive Dual Core Zeki Tablet with dual cameras. The model number for this device is TBDC1093B.

7 Vragen Bekijk alle

Why my tablet gets hot

Why does my tablet get HOT and turn off after only playing for a few minutes of a game?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I own a Zeki tablet to mine gets hot but that is normal for that style of tablet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Annette L zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 216