What double_sided tape did you use?

I am replacing a PRS-T3 screen. What double-sided tape is used in the demonstration?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe