Ga door naar hoofdinhoud

A 10-inch tablet co-created by Google and Samsung for the Nexus product line.

27 Vragen Bekijk alle

My android stopped working

a pop up keeps coming that android has stopped working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Is the last option but I can not think of anything else: reset your phone

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

alcrom zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 98