touch is not working

my tablet (xtoch ql73) touch is not working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe