How to remove the screen

My laptop fell an now i need to replace it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe