Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Alpha smartphone was released in September of 2014 and is also known as the Samsung Galaxy Alfa. It runs on the Android operating system and is carried by most major cellular providers.

36 Vragen Bekijk alle

How I fix It My imei(MEID) null?

I lose My Imei, now Carte sim not be RUN? HOW I FIX IT ,? please I'm waiting Yours helps and thanx you

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You have to use one off the Samsung flash box, to write EFS and Cert files.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

nadornews zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 3,005