Why my mobile not working

how can i make test for motherboard if damaged or no...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe