reinsert the memory card

my camera shows a message reinsert the memmory card error c 13 01

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe