Ga door naar hoofdinhoud

The Red Ryder BB Gun is a BB gun made by Daisy Outdoor Products and introduced in 1938 that resembles the Winchester rifle of Western movies.

23 Vragen Bekijk alle

How do I clears a jam?

The gun is cocked and the safety is off. When the trigger is pulled nothing happens.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I'd tear it down and clean it. Here's how: http://www.pyramydair.com/blog/2009/6/bb...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

is there an easier way to do it?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lyle Waggoner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 28

Altijd: 7,941