Oven will not heat

Everything works except the oven will not heat up. Gas oven. Top burners work, the broiler works, self-cleaning works. Just no heat. Anybody got a fix?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe