Stuck on gray and blue screen

My computer is stuck on the Aptio Setup Utility screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe