Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Repair and disassembly guides for desktops manufactured by Acer.

50 Vragen Bekijk alle

My screen is upside down

my whole screen has turned upside down how do I fix it

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Just a reminder, if your problem was solved, mark his answer as solution. Thanks!

door

Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Right Click on your desktop> Graphic Properties and under the general settings find "Rotation" and set it to normal.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

CTRL+ALT+Up Arrow - all at the same time.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

joanwoodbury zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 7

Afgelopen 7 dagen: 26

Afgelopen 30 dagen: 92

Altijd: 521