Ga door naar hoofdinhoud

The original folding kick scooter. Repair is easy and requires only common tools.

2 Vragen Bekijk alle

How do I fix the folding mechanism?

My scooter will not fold.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

My scooter spring is out of the folding mechanism

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Spray WD-40 on the folding lever and the folding screws on either side and let sit for 10 min. Works like a charm

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

If your scooter wont fold, try going to this link and follow the instructions to disassemble the scooter and clean it out. After you try this, it should fold with ease…

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kdhooker02 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 58

Altijd: 3,116