Ga door naar hoofdinhoud

First released in 2005, the iDog is an MP3 toy manufactured by Sega and distributed by Hasbro in the USA.

6 Vragen Bekijk alle

Why will music not come from speaker

Dog interacts but no music willcome from speakers when plugged into ipod?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It could be that the speaker is burning out (bad speaker), or the wires are not making a strong enough connection to the speaker (one could be unsoldered). You could take it apart and try to examine the speaker and the wires that are attached to it. The speaker could have rust on it or the wires could possibly be split.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

imtheboss61 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 428