Are replacement USB daughter boards for the Nexus 9 available?

Are replacement USB daughter boards for the Nexus 9 available? Who has 'em?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe