Left speaker not working.

I need to figure out how to fix this speaker?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe