no view on display screen

My display screen is blank when I turn on the camera..why?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe