Ga door naar hoofdinhoud

The Micromax A110 Canvas 2 was announced on October 2012.

12 Vragen Bekijk alle

power button and volume button not working.

The power button and volume buttons in my Micromax Canvas2.2 are not working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7

7 opmerkingen:

yes this prob is occuring too but in micromax a120

door

sir i am doing format micromax canvas a110 to push with volume up + volume down + power butten. but volume key does not work. plz another root to format mp phone.

door

sir after flash power button not working

door

micromax upkeys not working

door

micromax A210 up keys not working

door

2 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

The wires might be disconnected?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Yes

It's not working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Yes it's not working

door

Voeg een opmerking toe

Yes it's not working

Ye

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

shivansh2931993 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 6,654