Ga door naar hoofdinhoud

The fourth generation Volkswagen Jetta, also called the MK4 or the Bora, is Volkswagen's family sedan.

75 Vragen Bekijk alle

no power to ac clutch not fans

I have a 2001 Jetta 2.0. I have no power to ac clutch not fans. They were working and I went to junkyard and found two fan control module. Replaced but no power still. What else can I check.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Relays ? Fans are separate from ac clutch ,go onto YouTube check out AC probs !

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hector zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 124