Ga door naar hoofdinhoud

PCC to intel systemboard swap

Is it possible to install an intel system board into this Mac? Model 2081

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

For a reasonable cost, no. You would need to replace MANY parts (logic board, rear case, AirPort, Bluetooth, antennas, to name a few).

Sorry!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stacey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,574