Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair guides and support for the HP's basic inkjet printer line, the DeskJet.

106 Vragen Bekijk alle

Why is HP Deskjet 1000 power button blinking?

Why is the power button is blinking?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

how to turn the printer off

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Luisa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 394