Ga door naar hoofdinhoud

Model M2453 or M6411 / 300, 366, or 466 MHz G3 processor

64 Vragen Bekijk alle

I need to re-set a forgotten password. How do I change this?

I have an old iBook Clamshell and I have forgotten the password to log in. How do I change the password. I know there is a way using one of the cd's but I am not sure what cd to use or how to do it. Thank you!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Use your system installation disk and start up from it using the "C" key. Then go to Utilities -> Change password. Stay away from the root password!

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

Thank you so much!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Anne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 23

Altijd: 1,184