Ga door naar hoofdinhoud

Merch Source Projector Entertainment II device page. This is an identical product to the Shift 3 Light Blast Entertainment Projector.

16 Vragen Bekijk alle

How to fix a smug looking spot on the display?

The projector starts off clear until almost a minute is past then the circular smug spot appears.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try a new bulb? Maybe it's getting too hot and needs to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Devontay Tucker zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 574