My mouse receiver got lost

my receiver of the mouse got lost is it replaceable ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe